KVIETIMAS NR. 37 (NUO 2022-11-14 IKI 2022-12-15) ; VPS PRIEMONĖ „BENDRUOMENIŲ IR KITŲ PELNO NESIEKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ VERSLUMO IR PARTNERYSTĖS SKATINIMAS “)