Kvietimas Nr. 38 (nuo 2022-11-03 iki 2022-12-05) VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“