Kvietimas Nr. 39 (uo 2022-11-10 iki 2022-12-12); VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“