KVIETIMAS NR. 40 (NUO 2023-03-26 IKI 2023-05-25) ; VPS PRIEMONĖ „BENDRUOMENIŲ IR KITŲ PELNO NESIEKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ VERSLUMO IR PARTNERYSTĖS SKATINIMAS “)