KVIETIMAS NR. 41 (NUO 2023-05-18 IKI 2023-06-29; VPS PRIEMONĖ „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE PRADĖTI“)