KVIETIMAS NR. 42 (NUO 2023-06-19 IKI 2023-08-18) ; VPS PRIEMONĖ „BENDRUOMENIŲ IR KITŲ PELNO NESIEKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ VERSLUMO IR PARTNERYSTĖS SKATINIMAS “)