KVIETIMAS NR. 44 (NUO 2024-04-17 IKI 2024-05-17) ; VPS PRIEMONĖ „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“)