Kvietimas Nr. 7 (bendras)

Vietos projektų įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo taisyklės (galiojantis nuo 2017-11-24 iki 2018-04-19)

 SEPTINTO KVIETIMO DOKUMENTACIJA
VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS
VIETOS PROJEKTŲ IDĖJŲ PATVIRTINIMAS (VVG PAK protokolas)
PARAMOS SKYRIMAS (NMA PAK)
VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS