KVIETIMAS NR. 7 („ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE PLĖTOTI“)