Kvietimas Nr. 8  (nuo 2018-10-20 iki 2018-12-07 ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)