Kvietimas Nr. 9  (nuo 2018-10-15 iki 2018-12-14  ; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“)