KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2024 27 birželio, 04:00

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones:

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros srategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones:

KVIETIMAS NR. 45 (NUO 2024-06-27 IKI 2024-07-29 ; „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ (KODAS LEADER-19.2-6) VEIKLOS SRITIES: „PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE PLĖTOTI“)

DĖMESIO!!! LABAI SVARBU!!!DĖMESIO!!! LABAI SVARBU!!!DĖMESIO!!! LABAI SVARBU!!!DĖMESIO!!! 

1. Vietos projektų paraiškos priimamos TIK ELEKTRONINIU PAŠTU vrvvg.paraiskos@gmail.com;

2. Dokumentai turi būti pasirašyti saugiu  ELEKTRONINIU PARAŠU;

3. VVG nesiunčia pareiškėjui paklausimų, atmeta paramos paraišką ir neteikia paramos paraiškos svarstyti projektų atrankos komitetui, kai pagal šį kvietimą teikti paraiškas:

  • pateikta paraiška užpildyta ne lietuvių kalba;
  • pateikta paraiška užpildyta netinkamos formos;
  • prie paraiškos nepateiktas verslo planas arba pateiktas netinkamos formos verslo planas;
  • prie paraiškos pateiktas nustatytos formos verslo planas, bet jis neužpildytas arba užpildytas iš dalies;
  • prie paraiškos nepateikti 2 ar daugiau dokumentų, kuriuos privalu pateikti kartu su paraiška.
< Grįžti