KVIETIMO NR. 34 PRATĘSIMAS

2021 26 spalio, 03:47

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad pratęstas  kvietimas Nr. 34 ir kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategiją „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ pagal VPS priemonę „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Kvietimas teikti vietos projektus pratęstas iki 2021 m.  lapkričio 26 d. 12:00 val.

< Grįžti