KVIETIMO NR. 35 PRATĘSIMAS

2022 10 kovo, 14:32

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad pratęstas  kvietimas Nr. 35 ir kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal  VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 iki 2022 m.  balandžio 14 d. 11:00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad 2022 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr.. 3D-117 buvo patvirtintos naujos Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės. Atsižvelgus į tai, keičiame paskelbto VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 kvietimo Nr. 35 finansavimo sąlygų aprašą ir priedus.

 

 

 

 

< Grįžti