KVIETIMO NR. 43 PRATĘSIMAS

2024 24 sausio, 11:45

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad pratęstas  kvietimas Nr. 43 ir kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategiją „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ pagal VPS priemonę „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Kvietimas teikti vietos projektus pratęstas iki 2024 m.  vasario 26 d. 12:00 val.

< Grįžti