KVIETIMO NR. 44 FSA KEITIMAS

2024 6 gegužės, 05:45

Informuojame, kad Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybos sprendimu pakeistas kvietimo FSA 6. VP atrankos kriterijaus (Horizontalaus principo-Kultūra kriterijus Projekto veikla susijusi su kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimu, amatų vystymu) patikrinamumo aprašymas:

6.

Horizontalaus principo-Kultūra kriterijus

Projekto veikla susijusi su kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimu, amatų vystymu

7

Vertinama vadovaujantis vietos projekto paraiškos 3 lentelės „Vietos projekto idėjos aprašymas“, 4 lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ pateiktą informaciją ir 5 lentelė, kurioje planuojamos išlaidos susijusios su kultūros savitumu, tradicijų išsaugojimu ir amatų vystymu turi būti ne mažiau 80 proc. visų tinkamų tiesioginių išlaidų.

Tikrinama vietos projektų įgyvendinimo laikotarpiu pagal vietos projektų įgyvendinimo ataskaitas.

Vietos projektų kontrolės laikotarpiu  tikrinama pagal vykdytojo  pateiktas užbaigto vietos projekto metines ataskaitas.

< Grįžti