KVIETIMŲ GRAFIKAS

2022 30 gruodžio, 15:01

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad paruošė vietos projektų paraiškų preliminarų kvietimų grafiką.

Kvietimo Nr. Preliminari kvietimo data Strategijos priemonė/veiklos sritis
40 2023-03-01 iki 2023-04-01 VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“
41 2023-03-01 iki 2023-04-01 VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“
42 2023-03-01 iki 2023-04-01 „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir

partnerystės skatinimas “

< Grįžti