KVIETIMŲ GRAFIKAS

2021 15 gruodžio, 12:02

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad paruošė vietos projektų paraiškų preliminarų kvietimų grafiką.

Kvietimo 

Nr.

Preliminari kvietimo data Strategijos priemonė/veiklos sritis
35 2022-02-07 iki 2022-03-20 „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
36 2022-02-07  iki 2022-03-07 VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“
37 2022-08-01 iki 2022-09-15 „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir

partnerystės skatinimas “

38 2022-08-01 iki 2022-09-15 „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
39 2022-09-05 iki 2022-10-31 VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“

 

< Grįžti