KVIETIMŲ NR. 16 IR 17 PRATĘSIMAS

2019 16 liepos, 11:21

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad pratęsti  kvietimai Nr. 16 ir 17 ir kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategiją „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ pagal VPS priemones „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 ir  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.

Kvietimai teikti vietos projektus pratęsti iki 2019 m.  liepos 26 d. 15:00 val.

< Grįžti