KVIETIMŲ Nr. 5 IR Nr. 6 pratęsimas

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad kvietimai, kurie galiojo nuo 2018-04-12 8.00 val. iki 2018-05-14 17.00 val. pratęsiami:

-„Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“ (Kvietimas Nr. 5)  pratęsiamas iki 2018-06-14 d. https://www.vrvvg.lt/kvietimas-nr-5/

-„Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ (Kvietimas nr. 6)  pratęsiamas  iki 2018-06-04 d.   https://www.vrvvg.lt/kvietimas-nr-6/