Kyviškių kaimo bendruomenės “Kyvija” projektas „Etninės kultūros savitumo puoselėjimas ir gyventojų aktyvumo skatinimas organizuojant šeimos stovyklas“ pradėtas sėkmingai įgyvendinti

2019 9 liepos, 05:49

Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“ sėkmingai startavo įgyvendindama projektą „Etninės kultūros savitumo puoselėjimas ir gyventojų aktyvumo skatinimas organizuojant šeimos stovyklas“, projekto Nr. VILN-LEADER-6B-KJ-6-2-2018. Projekto vertė 19 000 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų (13 212,40 Eur), Lietuvos valstybės biudžeto lėšų (2 331,60 Eur) ir Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų (3 456 Eur). Projektas įgyvendinamas su partneriais – Grigaičių bendruomene ir Mickūnų bendruomene.

Projekto tikslas – telkti Kyviškių, Grigaičių ir Mickūnų bendruomenes, puoselėjant etninės kultūros savitumą, organizuojant šeimos stovyklas bei stovyklų uždarymo vasaros šventę.

Atsižvelgiant į projekto tikslą buvo numatyta organizuoti vasaros šeimos stovyklas Šatrininkų seniūnijos vaikams ir jų tėveliams, skatinant šeimų aktyvų poilsį, kūrybiškumą, integruojant socialinę atskirtį patiriančius asmenis į bendruomenę, ugdant fizinį aktyvumą ir bendruomeniškumą.

Liepos pirmą savaitę įvyko 5 dienų trukmės dienos stovykla. Stovykloje dalyvavo 2 pamainos po 20 dalyvių skirtingo amžiaus vaikų ir jų tėvelių.

Stovyklos metu buvo organizuoti edukaciniai užsiėmimai, įvairios išvykos. Per edukacinius užsiėmimus buvo stengiamasi stovyklos dalyviams perduoti ir atnaujinti Lietuvos etninės kultūros tradicijas, išlaikant tautinį tapatumą ir etnografinį savitumą. Taip pat buvo organizuoti pramoginio turinio užsiėmimai, kurių metu visi dalyviai įdomiai, linksmai, aktyviai, sportiškai ir judriai praleido laiką kartu.

Vaikai su nekantrumu laukia liepos 15 d., kuomet startuos kitos 2 šeimos stovyklos pamainos, o liepos 28 d. visų stovyklos dalyvių bei Šatrininkų ir Mickūnų seniūnijų gyventojų laukia nuostabi šventė Kyviškių aerodrome.

Planuojama, kad bendrai projekto veiklose sudalyvaus ne mažiau kaip 430 dalyvių, iš jų 80 stovyklos dalyvių ir 350 šventės dalyvių.

< Grįžti