„LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“

Vilniaus rajono VVG atstovai kartu su kitomis Lietuvos kaimiškosiomis vietos veiklos grupėmis rugsėjo 17-18 dienomis  Birštone rinkosi į Vietos veiklos grupių tinklo organizuojamą konferenciją „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“. Šioje VVG tinklo organizuotoje konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant tarptautinius ir teritorinius projektus bei skirtas dėmesys socialinio verslo sampratai, pažangaus kaimo judėjimui bei LEADER ateičiai.

Sveikinimo žodį tarė  renginio vietos šeimininkas – Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys. Toliau įkvėpiantį pranešimą „TU esi GALImybė“ skaitė renginio organizatorė, VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė. Informacinę konferencijos dalį tęsė Utenos krašto VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė savo pranešimu „Trys žingsniai nuo dvisektorio iki daugiasektorio LEADER. Praktinė Utenos krašto VVG patirtis“, kuriuo skatino kolegas savo tikslams pasiekti ieškoti ir kitų finansavimo šaltinių. Pasidalino patirtimi įgyvendinat ne tik Vietos plėtros strategiją ir tarptautinius projektus, tačiau ir iš  Europos regioninės plėtros fondo lėšų įgyvendintus projektus.

Taip pat buvo apžvelgti ir Vietos plėtros strategijų tarpinio pažangos vertinimo rezultatai iki 2019 m. gruodžio 31 d. bei pateikta VPS įgyvendinimo statistika. Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė pastebėjo, kad nerimą kėlusi mintis dėl itin sunkiai įgyvendinamos užduoties – VVG pasiekti darbo vietų kūrimo rodiklius, nepasitvirtino. „Džiugu, kad su šiuo rodikliu VVG tvarkosi puikiai“- kalbėjo I. Javičienė.

  

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė apžvelgė šiuo metu turimą vietos plėtros strategijų įgyvendinamą statistiką bei pasidžiaugė, kad dauguma VVG jau yra įgyvendinusios daugiau nei pusę savo VPS suplanuotų veiklų.

Nepaprastai didelio susidomėjimo sulaukė Alytaus r. VVG atstovės Henrietos Miliauskienės pranešimas „Lėtojo turizmo praktikos taikymas Lietuvoje. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis“. Pranešėja pristatė dar mažai kam girdėtą lėtojo turizmo sampratą bei pavyzdžius Lietuvoje. „Sustokime. Prie autentikos ir unikalumo. Lėtai.“ – sako H. Miliauskienė.

Kaišiadorių r. VVG pasidalino tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi. Projekto administratorė Auksė Lebeckienė pristatė vykdomą tarptautinį projektą „Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis”. Pranešėja akcentavo, kad projekto įgyvendinimo metu Kaišiadorių r. jaunimas turėjo puikią galimybę gilintis į atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą tiek teoriškai, tiek ir praktiškai. Projektų veiklos užfiksuotos video reportažuose, kuriuos galima rasti Kaišiadorių r. VVG YouTube kanale.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto prof. dr. Vilma Atkočiūnienė skaitė seminarų „Pažangaus kaimo link“ apibendrinamąjį pranešimą. Seminarai, šiais metais vykę visose apskričių centruose, leido sudaryti bendrą pažangaus kaimo sampratą ir modelį – ko reikia, kad atokiau nutolę regionai būtų darniai besivystantys ekonomikos, ekologijos, švietimo, kultūros ir socialinėje plotmėje.

Teritorinio bendradarbiavimo patirtį pristatė ir Trakų krašto VVG pirmininkė Alvyda Kazakavičiūtė-Staniunaitienė pranešimu „Dzūkijos piliakalnių kelias. Teritorinio bendradarbiavimo patirtis“. Kaip sakė pranešėja – projekto iššūkiu tapo neįgaliųjų integracija į projektų veiklas. Buvo organizuotas jų žygis. Tačiau pranešimo metu rodyta vaizdinė medžiaga parodė, kad visos veiklos buvo įgyvendintos aktyviai dalyvaujant bendruomenių ir kitų organizacijų atstovams. Plačiau apie projekto veiklas Trakų krašto VVG interneto puslapyje.

Nepamiršta buvo ir socialinio verslo tema. Konferencijoje dalyvavusios Socialinio verslo asociacijos vadovė Viktorija Bražiūnaitė ir VšĮ „Geri norai LT” vadovė  Jurgita Ribinskaitė-Glatzer, kurios gvildeno socialinio verslo temą pristatydamos pranešimą „Socialinio verslo plėtra Lietuvoje: kryptys ir galimybės“ bei vykdė konsultacijas socialinio verslo kūrimo ir plėtros klausimais