Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonė „Bendradarbiavimas“

2016 13 vasario, 09:36

Šiuo metu Žemės ūkio ministerijoje rengiamos įgyvendinimo taisyklės  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir veiklos srities „Parama trumpos tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimui.

Įgyvendinimo taisyklės tikimasi patvirtinti iki kovo 1 d., o paraiškos bus renkamos liepos-rugpjūčio mėn. (šaukimui skirta1,5 mln.EUR)

Iš viso per 2014-2020 m. finansinį laikotarpį šiai priemonei numatyta  skirti 7,5 mln. EUR. Pinigai nedideli, bet siekis paskatinti burtis ir imtis verslumo smulkiuosius ūkio subjektus yra sveikintinas. ŽŪM tikisi per šią priemonę išbandyti mechanizmus, kuriuos vėliau galėtų pritaikyti skiriant paramą gamintojų grupėms.

Šios priemonės nebuvo praėjusiame finansiniame laikotarpyje, tačiau manome, kad ji galėtų būti daug kam naudinga, todėl siūlome atkreipti į ją dėmesį.

< Grįžti