LR Žemės ūkio ministerijos seminaras

2019 15 kovo, 06:38

Š. m. kovo 14 d. vyko LR Žemės ūkio ministerijos organizuotas seminaras.

Seminaro tema – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimas.
Pranešėja – Nomeda Padvaiskaitė

Džiaugiamės, kad į seminarą susirinko gausus būrys klausytojų!

< Grįžti