Medininkų vietovės patrauklumo didinimo projektas

Vietos projekto vykdytojo pavadinimas Asociacija Karinės technikos mėgėjų klubas „Vilniaus vilkas“
Vietos projekto pavadinimas Medininkų vietovės patrauklumo didinimo projektas
Vietos projekto aprašymas Medininkų vietovės patrauklumo didinimas turistams bei vietiniams gyventojams supažindinant su Medininkų vietovės istoriniu paveldu
Vietos projekto kodas LEADER-10-VILNIUS-01-008
Skirta paramos lėšų suma vietos projektui įgyvendinti 89 964 Lt