Mokymų įspūdžiai

2017 2 lapkričio, 06:59

2017 m. rugsėjo mėnesį Vilniaus rajono Vietos veiklos grupės centre vyko seminarų ciklas skirtas pasiruošti kvietimams pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6). Mokymai buvo skirti potencialiems pareiškėjmas norintiems startuoti versle arba gilinti žinias ir plėtoti jau turimą verslą.

Nagrinėjant pirmojo seminaro temą „Darbo vietos steigimas“ dalyviams buvo pristatytos darbo vietos kūrimo specifikos bei pagrindinė informacija kurią turėtų žinoti kiekvienas norintis pradėti savo verslą. Seminaro metu dalyviai buvo supažindinti su verslo kūrimo galimybėmis ir sąlygomis, įmonės steigimo, individualios veiklos vykdymo būdais (pagal pažymą, verslo liudijimą) ir jų svarbiausiais ypatumais: įregistravimas, dokumentų išdavimo tvarka, pajamų apmokestinimo klausimai, buhalterinė apskaita, įvairaus pobūdžio įmonių struktūra, pareigos, atsakomybės ir kt. bei naujojo Darbo kodekso ypatybėmis susijusiomis su naujovėmis teisiniuose darbdavių ir darbuotojų santykiuose.

Antrasis seminaras „Įmonės veiklos analizė“ buvo skirtas įmonės veiklos analizės aspektams nagrinėti. Dalyviai buvo supažindinti su tuo kaip pastarasis procesas padeda objektyviai įvertinti įmonės veiklos rezultatus, nustatyti ir kiekybiškai įvertinti veiksnius, turėjusius įtakos įvykdymo lygiui, priimti sprendimus dėl veiklos gerinimo galimybių. Buvo nagrinėjama pelno ir pelningumo, trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo, veiklos efektyvumo rodiklių dinamika ir struktūra, jų tarpusavio ryšiai ir priklausomybė ir kaip tai susiję su įmonės veiklos efektyvumu bei verslo plėtros galimybėmis. Mokymuose buvo pateikiamos ne tik teorinės žinios, bet ir vyko praktiniai užsiėmimai.

Trečiojo seminaro „Valstybės ir Europos Sąjungos parama smulkiam ir vidutiniam verslui“ metu dalyviai buvo supažindinti su finansinės paramos skirtos verslo pradžiai ar plėtojimui šaltiniais, tokiais kaip savivaldybių teikiama parama, Europos Sąjungos struktūrinė parama bei kt. Mokymų metu buvo nagrinėti prieinami finansavimo šaltiniai, vertinant jų ypatumus. Aptarti galimų priemonių kompleksai kuriais galėtų pasinaudoti pradedantysis ar verslą plėtojantis smulkus ir vidutinis verslininkas. Taip pat akcentuoti svarbiausi rodikliai paramai gauti: verslo plano parengimo būtinumas, verslo idėjos aprašymo ir skaičiavimų atlikimo svarba bei kt. Pabaigoje vyko duskusija, kurios metu dalyviai dalinosi verslo kūrimo patirtimi – verslo srities paieška, finansų planavimu.

Ketvirtasis seminaras „Verslo plėtra: strategija ir vertės kūrimas“ – dalyviai buvo supažindinti su organizacijos strategijos reikšme versle: kokia yra jos paskirtis, kaip konkuruoja organizacijos ir kaip sukuriamas konkurencinis pranašumas ir kt. Buvo mokoma efektyviau kurti įmonės teikiamų paslaugų ar kuriamų produktų vertę vartotojų akyse, išnaudoti psichologinės kainodaros teikiamus privalumus vertės kūrimo procese, identifikuoti produktų ar paslaugų išskirtinumo aspektus bei tinkamai komunikuoti juos vartotojams ir kt. Seminaro eigoje vyko praktiniai užsiėmimai, diskusijos, o pabaigoje buvo teikiamos individualios konsultacijos.

Baigiamajame mokymų ciklo seminare „Verslo analizė ir prognozė“ dalyviai susipažino su įmonės finansinės būklės analizės metodais bei jų taikymu, aiškinosi, kaip atlikti įmonės veiklos rezultatų analizę, įvertinti įsiskolinimų lygį, atlikti pardavimų pajamų prognozę, vertinti investicijų perspektyvas, finansinius strateginių sprendimų padarinius ir t. t.  Seminarų pabaigoje daug dėmesio buvo skirta praktiniams klausimams bei pavyzdžiams aptarti.

Kviečiame ir toliau dalyvauti rengiamuose mokymuose, kuriuos tęsime rudenį. Esant papildomiems klausimams maloniai kviečiame kreiptis į Vilniaus r. vietos veiklos grupės atstovus.

< Grįžti