Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2024 m.

2024 1 vasario, 06:56

Nuo 2024 m. parama kaimo bendruomenėms teikiama pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-847 „Dėl nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) (3D-847 Dėl Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo (e-tar.lt).

Šios Taisyklės nesusietos su konkrečiais metais. Taisyklėse numatytos trys finansuojamos kaimo bendruomenių veiklos sritys:

  1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas arba stiprinimas (pareiškėjai – naujos kaimo bendruomenės arba bendruomenės, niekada negavusios nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai);
  2. kaimo vietovės viešųjų erdvių, statinių sutvarkymas / priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, bendruomeninės veiklos skatinimas (pareiškėjai – naujos kaimo bendruomenės arba bendruomenės,per dvejus praėjusius kalendorinius metus negavusios paramos kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymui pagal ankstesnių metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles):

– veikla: viešųjų erdvių kūrimas / gerinimas siekiant patenkinti kaimo gyventojų viešuosius poreikius arba viešųjų erdvių / statinių, skirtų civilinei saugai, kūrimas / pritaikymas;

– veikla: viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimas (parama kaimo bendruomenei teikiama tik tuo atveju, kai ji perima viešosios paslaugos ar jos dalies teikimą iš biudžetinės organizacijos);

  1. renginių (mokomųjų renginių arba vizitų, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, renginių Lietuvos Respublikos Seimo / savivaldybės paskelbtoms metų temoms minėti) organizavimas (pareiškėjai – bet kokios kaimo bendruomenės arba jas vienijančios organizacijos).

 

2024 m. kaimo bendruomenių paraiškoms finansuoti skiriama 1,1 mln. Eur.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 5 d. iki kovo 5 d.

< Grįžti