Narystė VVG

NARYSTĖS VILNIAUS  RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE TVARKOS APRAŠAS

Norint tapti Vilniaus rajono vietos veiklos grupės nariu:

Fizinis asmuo pateikia:

  1. Fizinio asmens laisvos formos prašymą Vilniaus rajono VVG valdybai priimti į Vilniaus rajono VVG narius;
  2. Savo asmens dokumento kopiją;
  3. Asmens gyvenamosios vietos deklaraciją arba dokumento, patvirtinančio fizinio asmens ekonominę veiklą, vykdomą Vilniaus rajono VVG įgyvendinamos strategijos teritorijoje, dokumento kopiją;
  4. dokumentą, įrodantį, kad sumokėtas stojamasis nario mokestis

Juridiniai asmenys pateikia:

  1. Juridinio asmens laisvos formos prašymą Vilniaus rajono VVG valdybai į Vilniaus rajono VVG narius;
  2. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;
  3. Protokolo išrašą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kuriuo konkretus asmuo yra paskiriamas atstovauti juridiniam asmeniui asociacijoje;
  4. dokumentą, įrodantį, kad sumokėtas stojamasis nario mokestis

Rekvizitai nario mokesčiui sumokėti:

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė

Įmonės kodas: 300056571

A/S LT334010051005623765   (Pavedimo mokėjimo paskirtyje nurodykite metus už kuriuos mokate)