Naujienos

Kviečiame teikti pastabas Vilniaus rajono vietos veiklos grupės 2023-2028 metų vietos plėtros strategijos projektui

2023 12 balandžio, 04:33

Vilniaus rajono Vietos veiklos grupė  informuoja apie iki 2023 m.  gegužės 11  d. vykstantį viešą naujos vietos plėtros strategijos aptarimą. Kviečiame susipažinti su parengtu Vilniaus rajono vietos veiklos grupės 2023-2028 metų vietos plėtros strategijos projektu ČIA Pastabas galite pateikti ČIA šioje lentelėje...

DĖL KVIETIMŲ GRAFIKO

2023 12 balandžio, 02:48

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad   vykdant Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos keitimo procedūras,  VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“  kvietimas Nr. 41 nukeliamas vėlesniam laikui. Vietos projektų paraiškų rinkimo terminai...

Su Šv. Velykom!

2023 8 balandžio, 15:38

Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė - Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas. Linksmų Šv. Velykų!

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2023 27 kovo, 05:26

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones:   Kvietimas Nr. 40 (nuo 2023-03-26 iki 2023-05-25); VPS priemonė „Bendruomenių...

DĖMESIO!!! UŽBAIGTŲ PROJEKTŲ METINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS UŽ 2022 METUS

2023 16 kovo, 09:42

Dėmesio! Informuojame, kad pareiškėjai, kurie vykdė Vietos projektus, finansuojamus 2014-2020 m. Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos lėšomis, privalo pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą iki 2023 m. gegužės 1 d. Pasirašytos ir nuskenuotos, arba pasirašytos mobiliuoju parašu, ataskaitos teikiamos el. paštu: vilniausrvvg@gmail.com VIETOS PROJEKTO...

ATNAUJINTAS KVIETIMŲ GRAFIKAS

2023 16 kovo, 08:54

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad paruošė vietos projektų paraiškų preliminarų kvietimų grafiką. Kvietimo Nr. Preliminari kvietimo data Strategijos priemonė/veiklos sritis 40 2023-03-26 iki 2023-05-25 „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “ 41 2023-04-17 iki 2023-06-07 VPS...

NAUJIENŲ PRENUMERATAS