NAUJOS STRATEGIJOS STARTAS!!!!!!!

2016 17 rugpjūčio, 11:40

Vilniaus rajono VVG 2016 m. rugpjūčio 12 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašė paramos sutartį Nr. 42VS-KV-15-1-06771 dėl Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER” finansavimo. Vilniaus rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija įvertinta 100 balų, jai skirta iki 5 288 346,00 Eur, tai yra 100 procentų visų tinkamų finansuoti VPS įgyvendinti skirtų išlaidų. Projektas finansuojamas  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.Vilniaus r. VVG įsipareigojo strategiją įgyvendinti iki 2023 m. rugsėjo 1d.

VILNIAUS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 m.

< Grįžti