NEPERKANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS (pagal ŽŪM paslaugų ar darbų pirkimo taisykles, patvirtintomis Lietuvos )