Priminimas vietos projektų vykdytojams

2021 24 rugpjūčio, 16:54

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė primena, kad vietos projektų vykdytojai, kurie gavo ko-finansavimą projektams iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pagal Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 18 punktą  iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos, privalo pateikti Savivaldybei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465, su išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijomis.

Savivaldybei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, forma Nr. 2 (geltona spalva atžymėti formos pildymo laukai)

 

< Grįžti