Savivaldybei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, forma Nr. 2

< Grįžti