IV kvietimas (2012/06/15-2012/09/07)

patvirtinti dokumentai pareiškėjams teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategiją
1.
Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategiją
Bendrosios taisyklės (aktuali redakcija)
 
1.1.
1 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita.
1.2.
2 priedas. Vietos projekto patikros vietoje ataskaita.
1.3.
3 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (Kaimo atnaujinimas ir plėtra).
2.
Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos  I prioriteto „Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

Specialiosios taisyklės (aktuali redakcija)

2.1.
1 priedas. Vietos projekto paraiška paramai gauti
2.2.
2 priedas. Vietos projekto vykdymo sutartis
2.3.
3 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis
2.4.
4 priedas. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
2.5.
5 priedas. Mokėjimo prašymo forma gauti lėšas
3.
Vidaus tvarkos aprašas  (aktuali redakcija)