I kvietimas (2010/04/01 – 2010/12/01)

I kvietimo patvirtinti dokumentai pareiškėjams teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategiją
1. Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategiją
2. Vidaus tvarkos aprašas
3. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto„Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
3.1. 1 priedas. Veiklos aprašo struktūra
3.2. 2 priedas. Vietos projekto paraiška paramai gauti
3.3. 3 priedas. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
3.4. 4 priedas. Mokėjimo prašymo forma gauti lėšas
3.5. 5 priedas. Vietos projekto vykdymo sutartis
3.6. 6 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis
3.7. 7 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis (partneris fizinis asmuo)
4. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto„Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“ ir „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“
4.1. 1 priedas. Veiklos aprašo reikalavimai
4.2. 2 priedas. Vietos projekto paraiškos forma paramai gauti
4.3. 3 priedas. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
4.4. 4 priedas. Mokėjimo prašymo forma gauti lėšas
4.5. 5 priedas. Vietos projekto vykdymo sutartis
4.6. 6 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis