Slabados kaimo gyventojų svajonės virsta tikrove

2019 7 sausio, 11:21

Vilniaus rajono Lavoriškių seniūnijos Slabados kaime gyvena beveik 200 gyventojų. Palyginus su kitais panašaus dydžio kaimais, mūsų kaime yra labai daug jaunimo ir vaikų. Slabados kaimo bendruomenės visuotinio susirinkimo metu buvo iškelta problema dėl ribotų laisvalaikio praleidimo galimybių jaunimui ir suaugusiems Slabados kaime. Todėl nuspręsta rengti paraiškas dėl sporto erdvės įrengimo. Projektą nuspręsta vykdyti atsižvelgiant į jo teikiamą naudą: laisvos viešosios erdvės sutvarkymas ir panaudojimas bendruomenės sveikatingumo didinimo tikslais, siekiant patrauklesnės aplinkos ne tik Slabados kaimo, bet ir aplink esančių kaimelių gyventojams. Ruošiant projektą buvo atlikta reikalingo sporto įrangos ir treniruoklių analizė. Pasitarus, bendruomenės susirinkimo metu nuspręsta, koks inventorius geriausiai tiktų. Numatomi įrengti treniruokliai parinkti taip, kad galėtų atitikti skirtingo amžiaus, pomėgių ir fizinį paruošimą turinčių asmenų grupes. Projektą nutarta įgyvendinti Vilniaus rajono Lavoriškių seniūnijos Slabados kaime  visuomenės reikmėms skirtoje teritorijoje (pievoje prie Vilnios upės ir Linksmosios gatvės).

Džiaugiamės, kad parengtos paraiškos įvertinos teigiamai. Projektui įgyvendinti paramą skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pagal 2018 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“ ir Vilniaus rajono savivaldybė pagal Seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą. Prie projekto įgyvendinimo finansiškai prisidėjo ir Slabados kaimo bendruomenė skirdama sukauptas nuosavas lėšas iš gyventojų jai pervestų „2 proc.“ paramos. Bendra projekto vertė sudarė 8600 Eur. Tai sudarė galimybę Slabados kaimo visuomenės reikmėms skirtoje teritorijoje, aikštėje tarp Linksmosios gatvės  ir Vilnios upės, įrengti 100 m2 ploto žvirgždo dangos aikštelę, joje sumontuoti gatvės gimnastikos kompleksą (gimnastikos žiedai, horizontalus suoliukas, kopėtėlės, skersiniai ir įvairios lygiagretės), betoninį futbolo stalą ir supynes, taip pat įrengti 90 m ilgio žvirgždo dangos taką, skirtą abipus Vilnios upės išsidėsčiusių sodybų gyventojams patogiai prieiti prie treniruoklių. Papildomai pagal 2018 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, skirta 800 Eur parama Slabados kaimo visuomenės reikmėms skirtoje teritorijoje įrengti sutankinto smėlio 30-35 cm sluoksnio pagrindą po sporto erdve ir takeliu.

Darbai atlikti, nauja ir kokybiška sportinė įranga veikia ir naudojama. Visa tai padeda skleisti sveikos gyvensenos idėjas Lavoriškių seniūnijoje, nes šie lauko treniruokliai leidžia žmonėms, neturintiems galimybių įsigyti savo sporto inventorių, sportuoti nemokamai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios svajonės įgyvendinimo!

Slabados kaimo bendruomenė.

< Grįžti