Slabados kaimo istorijos ir tradicijų puoselėjimas

Vietos projekto vykdytojo pavadinimas

Slabados kaimo bendruomenė

Vietos projekto pavadinimas Slabados kaimo istorijos ir tradicijų puoselėjimas
Vietos projekto aprašymas Slabados kaimo patrauklumo ir žinomumo dindimas, kaimo istorijos puoselėjimas
Vietos projekto kodas LEADER-10-VILNIUS-01-002
Skirta paramos lėšų suma vietos projektui įgyvendinti 72 839 Lt