Vietos projektas „Mus vienija futbolas”

2019 4 birželio, 09:00

Asociacija Nemenčinės futbolo klubas nuo 2019 m. birželio mėnesio pradėjo vykdyti vietos projektą „Mus vienija futbolas“, finansuotiną pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Projekto tikslas: aktyvinti jaunimą ir populiarinti futbolą, sudaryti geresnes treniruočių ir rungtinių sąlygas, įrengiant stadiono teritorijoje modulinius konteinerius.

Vykdant projekto uždavinius bus įsigyti 3 modulinius konteinerius, skirtus sporto komandų nariams, teisėjas, rungtynių organizatoriams persirengti, nusiprausti, susidėti inventorių ir t.t. Modulinių konteinerių pastatymas stadione pagerintų treniruočių, varžybų ir kt. renginių kokybę, sukuriant palankesnes sporto sąlygas. Bus suorganizuoti 2 renginiai: sporto šventę ir futbolo turnyrą Nemenčinės m. seniūno taurei laimėti.

< Grįžti