Teritorinis bendradarbiavimo projektas „Kulinarinio paveldo panaudojimas plėtojant kaimo turizmo verslą”

Pagrindinis projekto tikslas  – skatinanti bendruomenių, kaimo turizmo sodybų savininkų, smulkaus verslo atstovų  bendradarbiavimą, kuriant konkurencingas paslaugas bei sudarant prielaidas didesniam vietos gyventojų užimtumui.

Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurti du pagrindiniai rezultatai:

 1. Sukurtas maršrutas Vilniaus-Tauragės rajonuose Kulinarinio paveldo tema;
 2. Sukurtas bendradarbiavimo tinklas tarp Vilniaus ir Tauragės rajonuose esančių vietos verslininkų, amatininkų ir kitų vietos rinkos dalyvių.

Projektu metu būtų siekiama praplėsti ir pagerinti teikiamas vietos gamintojų paslaugas. Vietos gamintojai projekto metu pakeltų  savo kvalifikaciją Kulinarinio paveldo srityje, taip pat būtų sukurtos 2 bazės/ekspozicinė virtuvės (viena Vilniaus rajone, viena Tauragės rajone) su visa reikalinga virtuvės įranga, kuriuose būtų organizuojami edukaciniai renginiai ir vietos gamintojai galėtų pristatyti savo produkciją ir jos gamybos procesą platesnei auditorijai. Šio bendradarbiavimo pagrindu būtų sukurtas bendradarbiavimo tinklas tarp maršruto dalyvių, kurie galėtų teikti kompleksines paslaugas visuomenei.

VEIKLOS

 1. Projekto metu dirbs parengta kvalifikuota Vilniaus Tauragės rajonų VVG komanda, kuri koordinuos abiejų rajonų bendruomenių, kaimo turizmo sodybų  savininkų bei kitų dalyvių bendradarbiavimą, teikiant naujas paslaugas, susijusias su kuriamu  kulinarinio paveldo maršrutu:
  • Organizuojami informaciniai susitikimai su potencialiais projekto dalyviais, aptariama jų tolimesnė veikla projekte (projekto administratoriaus darbas, Komercinis pasiūlymas pridedamas);
  • Suburiamas maršruto dalyvių tinklas;( Vilniaus ir Tauragės VVG savanoriškas darbas)
  • Organizuojami jų mokymai, kurių metu:

– aptariama kaip bus koordinuojama veikla tarp VVG ir bendruomenių bei kitų paslaugų teikėjų; aptariamas bendradarbiavimas  tarp kuriamo maršruto dalyvių; aptariamas naujų paslaugų pateikimas ir pan. (Savęs pozicionavimo, marketingo mokymai,  Komercinis pasiūlymas pridedamas

– kulinarinių patiekalų receptai ir gamyba, pateikimas, patiekalų gamybos pasiskirstymas tarp „maršruto dalyviui“ (Kulinariniai mokymai, Komercinis pasiūlymas pridedamas)

 1. Sukuriamas kulinarinio paveldo turistinis maršrutas. Maršrutas apima įvairių tautybių kulinarinio paveldo tradicijas (Vilniaus rajone- totoriškos, lenkiškos, baltarusiškos, lietuviėkos virtuvės tradicijos; Tauragės rajone-žydiškos, prūsiškos, žemaitiškos )
  • Sukuriamas turistinis maršrutas, susijęs su kulinariniu paveldu (Maršruto organizavimo principas: pamatau, sužinau, sudalyvauju, pasivaišinu, pavalgau). ( Vilniaus ir Tauragės VVG savanoriškas darbas)
  • Parenkami su kulinariniu paveldu susiję receptai, aprašomi, fotografuojami, patalpinami tinklalapyje, priskiriami maršruto kelyje konkrečiam paslaugų teikėjui. (17 kulinarinių mokymai. Komercinis pasiūlymas pridedamas)
  • Įrengiamos ekspozicinės virtuvės, kuriose bus demonstruojami kulinarinio paveldo edukaciniai Manome, kad įtraukus į programą du kulinarinio paveldo edukacinių programų  demonstravimo taškus, labai pagyvintų kuriamą turistinį maršrutą.

Vilniaus rajono VVG išnuomojo patalpas šiai veiklai iš Vilniaus krašto etnografinio muziejaus. Šios patalpos labai tinkamos šiai veiklai: jos erdvios, yra visi patogumai, šildymas krosnimis, erdvi virtuvė su pečiumi, šalia yra įdomūs turistinio maršruto objektai: Liubavos dvaro malūnas, kur demonstruojama miltų gamyba, Pikeliškių dvaras, kur organizuojamos rajoninės šventės, levandų ūkis.  Šiose patalpose muziejus planuoja organizuoti molio keramikos, medžio apdirbimo, audimo, verbų pynimo edukacinius renginius.  Vilniaus r. VVG planuoja organizuoti šiose patalpose edukacinius renginius kulinarinio paveldo tema. Patalpose yra veikiančios krosnys, tai leistų autentiškai pagaminti kulinarinius gaminius iš miltų: pavyzdžiui kepti duoną, totorišką šimtalapį, Vilniaus regionui būdingus meduolius ir pan. Patalpose šia veikla užsiimtų vietos gamintojai, kurie šiuo metu tai daro tik pardavimui „namų sąlygomis“, nes neturi tam tinkamų patalpų, veikia pavieniui.

Tauragės rajono VVG kartu su Kęsčių bendruomene įrengs ekspozicinę virtuvę, kur bus organizuojami edukaciniai renginiai, susiję su kulinariniu paveldu, panaudojant vietos gyventojų išaugintus produktus. Kęsčių bendruomenė šiai veiklai turi tinkamas patalpas.  (Įrengiamos 2 ekspozicinės virtuvės: Vilniaus ir Tauragės rajonuose. Komercinis pasiūlymas pridedamas.)

 1. Kulinarinio paveldo maršruto viešinimas:
  • Internetinio reklamsienio (baanerio) sukūrimas Vilniaus ir Tauragės VVG puslapiuose su naujo maršruto žemėlapiu. (Komercinis pasiūlymas pridedamas);
  • Maršruto pristatymo renginys (konferencija), pakviečiant kelionių organizatorius, žurnalistus ir kt. organizacijų atstovus, infotūro organizavimas kulinariniu maršrutu ( Komercinis pasiūlymas renginių organizavimo paslaugai suteikti pridedamas).
  • Dalyvavimas mugėse, parodose, rajoniniuose renginiuose, viešinant kulinarinį maršrutą ir edukacines paslaugas; (planuojama įsigyti mobilią lauko renginių įrangą, Komercinis pasiūlymas pridedamas);
  • Straipsniai naujienų ir pan. interneto svetainėse, kitose informacijos priemonėse; ( Vilniaus ir Tauragės VVG savanoriškas darbas)
  • Sukuriamas maršrutą viešinantis filmukas, kuris talpinamas Youtube.com kanale (Komercinis pasiūlymas pridedamas.)
  • Sukuriamas Facebook socialinio tinklo puslapis maršruto viešinimui. ( Vilniaus ir Tauragės VVG savanoriškas darbas)

http://www.skoniumuge.lt/                              

2014-10-06 Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas” priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas” paramos teritorinio bendradarbiavimo projektui, pateiktam 2013 metais, įgyvendinti sutartis Nr. 4TT-KV-13-3-009435