Tęsiama Lietuvos kaimo tinklo veikla

2016 27 sausio, 12:13

2016 m. sausio 21 d. Žemės ūkio  ministerijoje įvyko pirmasis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu Lietuvos kaimo tinklo veiklos koordinavimo grupės posėdis. Pirmininkaujant žemės ūkio ministrei Virginijai Baltraitienei buvo aptartas ir patvirtintas veiklos reglamentas, veiksmų programa 2016-2020 m.

Žemės ūkio ir kaimo plėtroje dalyvauja įvairios institucijos ir struktūros, siekiančios paspartinti plėtrą kaimo vietovėse. Siekiant stiprinti jų vaidmenį kaimo plėtros procese, skatinti jų informacijos, žinių, gerosios perduotinos praktikos keitimąsi ir ugdyti vietos iniciatyvas ir partnerytę, yra kuriamas Lietuvos kaimo tinklas.  Tinklas yra viena priemonių, skirtų sėkmingam KPP įgyvendinimui.

Vilniaus r. VVG Tinklo veikloje dalyvauja nuo pat jo sukūrimo.

< Grįžti