Vietos projektas „Kultūra turtingi“

2019 30 liepos, 10:24

Asociacija „Hobby Folk“ nuo 2019 m. gegužės mėnesio pradėjo vykdyti vietos projektą „Kultūra turtingi“, finansuotiną pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Nemenčinės bendruomenės socialinei, kūrybinei ir kultūrinei saviraiškai, užtikrinant tradicijų tęstinumą bei išryškinant jų ypatumą, puoselėjant bendruomeniškumo jausmą. Tai ypač svarbu ir aktualu Nemenčinės daugiakultūrėje aplinkoje.

Vykdant projekto uždavinius bus organizuojami tautinių šokių mokymai, kuriuose dalyvaus Liaudiškų šokių ansamblio „Perla“ šokėjai. Ansamblio šokėjai turi aukštą meninį lygį, dėl to šokių mokymus ves itin aukštos kvalifikacijos kviestiniai choreografai. Mokymų dėka, šokėjai galės praturtinti savo žinias ir šokio gebėjimus naujais, sudėtingais ir įdomiais šokiais – mazurka ir krakoviaku. Tai sudarys galimybę pasireikšti jų kūrybinei ir kultūrinei saviraiškai. Mokymai bus orientuoti į minėtų šokių sceninį ir pramoginį variantus. Išmoktus pramoginio varianto kompozicijas, šokėjai šoks Šokių turnyruose Lietuvoje ir Lenkijoje. Taip pat bus sukurti du nauji sceniniai (mazurkos ir krakoviako) šokiai 8-10 porų. Šokiai bus parodyti Nemenčinės bendruomenei. Miesto gyventojai galės stebėti išmoktų šokių pasirodymus, pasidžiaugti šokėjų pasiekimais.

Projekto metu bus įsigyti nauji tautiniai kostiumai ir sceninė avalynė, kurie reikalingi tinkamai reprezentuoti išmoktus šokius (mazurką ir krakoviaką). Jų dėka šokėjai galės atskleisti šokių estetinį grožį, perteikti šokio dvasią. Taipogi kostiumai bus panaudoti tautinių kostiumų parodai organizuoti. Parodoje bus išeksponuoti skirtingų laikų tautiniai kostiumai. Apie tautinių kostiumų raidą ir kaitą bus kalbama projekto metu organizuojamose debatuose. Norint pritraukti daugiau bendruomenės narių į aktyvią kūrybinę ir kultūrinę veiklas, bus organizuojamas Nemenčinės gyvenvietėje gyvenančių vaikų ir jaunimo tautinių lėlyčių ir piešinių konkursas. Tai sudarys sąlygas konkurso dalyvių kūrybinei ir kultūrinei saviraiškai. Vaikai susipažins su tradiciniai sceniniais kostiumais, išmoks atskirti skirtingų regionų ir šalių kostiumus. Po konkurso bus pakartotinai organizuojami debatai bendruomenės nariams. Konkursinės tautinės lėlytės papildys tautinių kostiumų ekspozicija. Bus organizuojamas koncertas į kurį dalyvauti bus pakviesti kitų Vilniaus rajono bendruomenių šokių kolektyvai. Koncerto žiūrovai pamatys ir galės palyginti vaikų ir jaunimo pieštus konkursinius piešinius, aprengtas tautines lėlytes su realiais, scenoje parodytais, projekto metu įsigytais tautiniais kostiumais.

 

Asociacija „Hobby Folk“

 

< Grįžti