Vilniaus r. VVG valdybos 2019-04-01 d. patvirtintas kvietimų grafikas

2019 4 balandžio, 09:21

 

Kvietimo Nr.

Priemonės pavadinimas

Paraiškų priėmimo terminas

Kvietimas Nr. 14 Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sričių: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 2019.04.11 – 2019.05.20
Kvietimas Nr. 15 Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sričių: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ 2019.04.11 – 2019.05.20
Kvietimas Nr. 16 „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“(kodas LEADER-19.2- SAVA-1) 2019.04.11 – 2019.06.03
Kvietimas Nr. 17 „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5) 2019.04.11 – 2019.06.03
Kvietimas Nr. 18 „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-6) 2019.04.25 – 2019.05.27
< Grįžti