Vilniaus rajone įvyko VRVVG vietos plėtros strategijos rengimo mokymai

2022 13 gruodžio, 10:19

Vilniaus rajono VVG kvietė plačiąją visuomenę dalyvauti VRVVG vietos plėtros strategijos rengimo mokymuose nuo š.m. spalio 18 iki lapkričio 29 dienos. Mokymai vyko įvairiose Vilniaus rajono vietose: Zujūnuose, Platiniškėse, Mickūnuose, Nemenčinėje, Melkyje, Nemėžyje, Rudaminoje, Juodšiliuose, Medininkuose, Paliepiuose. Iš viso surengtuose 10 mokymų dalyvavo 5-ių sektorių atstovai: kultūros, socialinio, verslo/ūkio, NVO bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai.

Mokymų metu tikslinės grupės buvo supažindintos su naujuoju finansavimo periodu (2023-2027 m.), su naujomis finansavimo kryptimis, buvo aptariamos temos ir prioritetai. Po pristatymo buvo aptarti praktiniai pavyzdžiai, modeliuojama konkrečiai kiekvienos teritorijos situacija, problemos ir plėtros galimybės. Kūrybinių užduočių metu dalyviai pristatė įžvelgiamas problemas, motyvuojančiai pristatė norus, lūkesčius ir poreikius. Visa tai leido pamatyti ir išanalizuoti ateinančios strategijos prioritetus, nusimatyti tam tikrus aspektus, atsižvelgiant į Vilniaus rajono žmonių įžvalgas.

Kadangi Vilniaus rajono vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti Vilniaus rajono vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategiją ir pradeda rengtis naujam finansavimo periodui, kyla labai daug naujų iššūkių ne tik pačiai Vietos veiklos grupei, bet ir Vilniaus rajone veikiančioms organizacijoms, įstaigoms, verslams ir kitiems kaimo plėtros dalyviams. Tikslinių grupių atstovų įsitraukimas labai naudingas tiek naujos vietos plėtros strategijos rengimo procesui, tiek kiekvienos teritorijos situacijos analizei ir poreikio išaiškinimui. Tik abipusiu bendradarbiavimu galima pasiekti optimalių, visam Vilniaus rajonui naudingų rodiklių.

 

Naujoji Vilniaus rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija rengiama siekiant gauti paramą kaimo vietovių vietos plėtros strategijai 2023–2027 metams parengti. Vietos plėtros strategija rengiama vadovaujantis bendruomenių inicijuotos vietos plėtros principu.

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė vykdo LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ VEIKLOS SRITIES „PARENGIAMOJI PARAMA“ projektą „Vilniaus rajono vietos veiklos grupės 2024-2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas“. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 metų programos lėšomis.

< Grįžti