Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad paruošė vietos projektų paraiškų preliminarų kvietimų grafiką.

2023 26 lapkričio, 16:49

Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir priemonės/veiklos srities pavadinimas

Kvietimo laikotarpis

 

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės  vietos plėtros strategija 2014-2020 m.

Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra- veiklos sritis: parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti


Kvietimų nebus
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra- veiklos sritis: parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti Kvietimų nebus
Priemonė: „Investicijos į materialųjį turtą“- veiklos sritis: parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai Kvietimų nebus
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra Kvietimų nebus
Priemonė. Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas Kvietimų nebus
Priemonė: Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas
Kvietimų nebus
Priemonė: Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas Kvietimų nebus

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės 2023-2028 metų vietos plėtros strategija

Stipresnio, atsparaus, apjungto (integruoto) ir klestinčio Vilniaus rajono kūrimas 2024 m. III ketvirtis
Skatinti integruotą socialinę ir aplinkosaugos plėtra vietos lygmeniu 2024 m. III ketvirtis
Puoselėti tradicijas, sveiką gyvenseną ir tarpusavio ryšius 2024 m. III ketvirtis
Sumanios bendruomenės kūrimosi skatinimas 2024 m. III ketvirtis
Aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos skatinimas 2024 m. III ketvirtis
< Grįžti