Vykdomi projektai

Eil. Nr. Projekto pavadinimas
Paramos sutartis ir keitimai 
 1. Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektas 2009-07-03 Paramos vietos plėtros strategijos įgyvendinti sutartis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas” priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” Nr. VPSI-0-08-1

Sutarties pakeitimas Nr. 1

Sutarties pakeitimas Nr. 2

Sutarties pakeitimas Nr. 3

Valdybos posėdžio protokolas 2010-02-10 Nr. 2010-V-01
 2. Vilniaus rajono VVG potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimo  2010-04-23 Paramos sutartis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Parama VVG veiklai, įgudžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti” veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti” ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų esančių VVG teritorijoje, aktivumui skatinti” Nr. 4PV-KV-09-2-002714

Sutarties keitimas Nr. 1

Sutarties keitimas Nr. 2

Vilniaus rajono VVG potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimo projektas

 3. Teritorinis bendradarbiavimo projektas  „Medinis kultūros kelias“  2013-04-26 Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas” priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas” paramos teritorinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti sutartis Nr. 4TT-KV-12-1-0009-PR0001 

Sutarties keitimas Nr. 1

Sutarties keitimas Nr. 2

Sutarties keitimas Nr. 3

Sutarties keitimas Nr. 4

 

4. Teritorinis bendradarbiavimo projektas „Kulinarinio paveldo panaudojimas plėtojant kaimo turizmo verslą” 2014-10-06 Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas” priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas” paramos teritorinio bendradarbiavimo projektui, pateiktam 2013 metais, įgyvendinti sutartis Nr. 4TT-KV-13-3-009435