Vyko pirmasis Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis

2019 19 lapkričio, 10:08

Praeitą ketvirtadienį, lapkričio 14 d. Vilniaus rajono savivaldybėje įvyko pirmasis Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis.

Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų taryba buvo patvirtinta Tarybos sprendimu (Nr. T3-294) š. m. liepos 26 d. ir šiuo metu ją sudaro 11 narių: 5 Savivaldybės ir 6 bendruomeninių organizacijų atstovai. Savivaldybės bendruomeninių  organizacijų taryba – tai visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji         institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo. Šios tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Pirmajame susitikime dalyvavo Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų (toliau – BO) tarybos nariai: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai Liudas Kaškonas ir Stanislav Zajankovski, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, Riešės bendruomenės atstovė Gražina Zizienė, Veriškių kaimo bendruomenės pirmininkė Eglė Žaltauskienė, Kabiškių kaimo bendruomenės atstovas Jaroslavas Lavrukaitis, Avižienių bendruomenės atstovė Živilė Šakalė, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro valdybos pirmininkas Vladislav Kačanovskij, Sužionių bendruomenės pirmininkas Vladislav Maliuk. Susitikime taip pat dalyvavo ir kviestinis svečias – Kristina Paulikė, VšĮ Švietėjiškų iniciatyvų centro direktorė.

Susitikimo metu susirinkusieji turėjo progą susipažinti gyvai – posėdžio dalyviai prisistatė bei papasakojo apie savo visuomeninę veiklą ir atstovaujamą bendruomenę. Toliau buvo sprendžiami organizaciniai susirinkimo klausimai. Visų pirma buvo išrinktas bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkas ir pavaduotojas. Tarybos pirmininku tapo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, o pavaduotoju išrinktas Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro valdybos pirmininkas Vladislav Kačanovskij.

Po rinkimų buvo aptarti ir kiti svarbūs klausimai. A. Narvoiš pristatė BO tarybos tikslą bei kiekvieno nario pareigas, pabrėždamas, kad nariai turi laikytis nuostatų, dalyvauti BO tarybos posėdžiuose bei kartą per metus teikti ataskaitą apie savo veiklą Savivaldybės tarybai ir bendruomeninėms organizacijoms, veikiančioms Savivaldybės teritorijoje.

Pirmame susitikime taip pat buvo nagrinėjami BO tarybos narių išsakyti pageidavimai ir pasiūlymai tarybos veiklos srityje.

Posėdžio pabaigoje K. Paulikė skaitė pranešimą „JT Neįgaliųjų teisių konvencija. Asmenų su negalia bendra situacija“, akcentuodama informacijos ir aplinkos prieinamumo svarbą siekiant integruoti neįgaliuosius į bendruomenę. Pranešimo pabaigoje buvo diskutuota apie tai, kaip Vilniaus rajone rūpinamasi žmonėmis su negalia bei kaip atitinkamose bendruomenėse tokie žmonės jaučiasi ir ką galima tobulinti, keisti.

Susitikimo metu vyravo diskusijos bei įvairių, su darbo organizavimu susijusių klausimų nagrinėjimas.

https://www.vrsa.lt/index.php?124071474&fbclid=IwAR3iTR0eY02rnnEWqCkTI81Z9O7vVHZwwbTMQB9Qw41Wj9Elmuh-_RZPms4

< Grįžti