ŽŪM parama kaimo bendruomenėms

2016 7 kovo, 08:19

Kovo 3 dieną Žemės ūkio ministrė pasirašė įsakymą dėl 2016 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių.

2016 metais bus remiamos šios veiklos:

  • kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas;
  • tradicinių renginių organizavimas. Tradicinis renginys – konkrečiam kaimui ar regionui reikšminga, bent 3 kartus organizuota, kultūrą ir papročius puoselėjanti šventė (pvz., kaimo kapelų festivalis, pleneras, bendruomenių sąskrydis ir kt.). Tradiciniu renginiu nelaikomos valstybinės šventės;
  • kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas (pvz. turistinė dienos stovykla, teminė išvyka, ekskursija, sąskrydis, varžybos, žygis ir kt.);
  • kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas).

Smulkesnė informacija

1 priedas. Paramos paraiška 2016- 03-03 Nr. 3D-101

2 priedas. Projekto ataskaita 2016-03-03 Nr. 3D-101

3 priedas. PVA 2016-03-03 Nr. 3D-101

4 priedas. Suvestine 2016-03-03 Nr. 3D-101

Preambule-KB taisykles 2016-03-03 Nr. 3D-101

Taisykles 2016-03-03 Nr. 3D-101

< Grįžti